Předčtenářský kroužek

1.října 2014 se uskutečnil předčtenářský kroužek s p. M. Cimalovou na téma "V lese"
2014-10-01 09.41.34 2014-10-01 09.41.40 2014-10-01 09.41.47