Předškolní výchova

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podporuje jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhá mu v chápání okolního světa a motivuje je k dalšímu poznávání a učení. Dítě si rovněž v tomto období osvojuje základní životní hodnoty.

Výchova dítěte v předškolním věku ovlivňuje jeho budoucí život zcela zásadním způsobem. Předškolní věk není v podstatě přípravou na školu, ale na život. Tehdy se malý člověk učí, co je kamarádství, spolupráce, souhra, tehdy se vytvářejí základy jeho budoucích životních postojů. Buď dobrých anebo špatných. Odpovědnost za to, s čím se do života dítě vypraví, neseme my, dospělí.

Myslíme si, že každý okamžik, v němž se dětem věnujeme, stojí za to …

 


 

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]