Projekt OPVVV

VÝZVA 63 V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELETINY

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010092
Číslo jednací rozhodnutí: MSMT-30182/2018-2
Rozpočet projektu: 340 831 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Cíle výzvy Šablony II

  • Podpora společného vzdělávání
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize / mentoring / koučink)
  • Spolupráce s rodiči a veřejností
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]