Projekt „Šablony“ MŠ Veletiny

 

Cílem projektu se 100% dotací je rozvoj v oblastech:

  • personální podpora MŠ – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  • vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv –  cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Celkový rozpočet projektu je 240 608,- Kč


 

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]